Veelgestelde vragen

Kan een nieuw project met een groot aantal zonnepanelen negatieve gevolgen hebben op eventuele netcongestie in de wijk?
ECDD heeft als verplicht onderdeel van de aanvraagprocedure bij netwerkbeheerder Liander een aanvraag gedaan voor een kleinverbruiksaansluiting.  Voordat Liander daarover heeft beslist,  is er door hen een netwerktoets uitgevoerd. Men heeft gekeken in hoeverre het net in zijn huidige staat geschikt is voor een nieuwe aansluiting. Ze hebben geconcludeerd dat het net dit aankan.

Buiten dit besluit om is er door de beoogde installateur Huls Duurzame Energie uit Winterswijk in overleg met ECDD en de dakeigenaar een legplan voor de panelen gemaakt, waarbij de panelen in oost-west richting worden gelegd. Dit zorgt voor een gelijkmatig over de dag verdeelde energie-opwekking met nauwelijks piekmomenten.
Geldt de terugleververgoeding die bezitters van zonnepanelen aan (sommige) energieleveranciers moeten betalen ook voor mij als deelnemer aan een ECDD-zonnestroomproject?
Nee, dit geldt hier niet en je ondervindt hiervan dus geen negatieve financiële consequenties. Dit geldt alleen wanneer je zelf zonnepanelen op je eigen dak hebt .
Moet ik aan mijn eigen energieleverancier doorgeven dat ik zelf stroom opwek via zonnepanelen?
Nee, dit geldt alleen als je zelf zonnepanelen hebt op je eigen dak.
Wat als de marktprijs van electriciteit lager komt te liggen dan de basiselectriciteitsprijs?
De vergoeding voor de opgewekte stroom fluctueert gedurende de looptijd van het project. De inkomsten uit de stroomverkoop zijn afhankelijk van de marktprijs voor stroom en uiteraard van de jaarlijkse productie in kWh. Als de marktprijs boven het basisbedrag van de SCE-subsidie komt (waarmee we rekenen in de businesscase), ontstaan er meeropbrengsten. Slechts wanneer de marktprijs zo ver daalt dat deze onder de basiselektriciteitsprijs komt, overstijgt dit de maximale subsidie waardoor het basisbedrag per kWh niet gehaald wordt en zijn er minder opbrengsten dan begroot. De kans dat de marktprijs tot onder de basiselektriciteitsprijs daalt, achten we klein..
De opbrengst in kWh per jaar is lager dan verwacht.
De leverancier heeft ons een opwekgarantie gegeven voor de gehele looptijd van het project (15 jaar) inclusief een maximale degeneratie van de panelen.
Er moet onderhoud gepleegd worden aan het dak waar de installatie op staat.
Het dak van het project ‘Gaanderen’ is volledig nieuw en op korte en lange termijn verwachten wij dan ook geen dakonderhoud.
De locatie wordt verkocht.
Er wordt een recht van opstal gevestigd met de dakeigenaren. In geval van verkoop van het pand blijft de installatie eigendom van de coöperatie en blijft de pv-installatie liggen.