Veel gestelde vragen

Wanneer volgt er meer informatie over de belastingteruggaaf 2019?
Deze informatie is te lezen in de nieuwsbrief van april 2020.
Er worden meer certificaten verkocht dan de beschikbare certificaten.
Het bestuur van de coöperatie gaat dan binnen de postcoderoos op zoek gaan naar andere mogelijkheden.
De zonnepanelen voldoen niet aan de opgegeven specificaties.
De kans op slechte kwaliteit wordt sterk gereduceerd door een reeks van kwaliteitseisen die bij de aanbesteding worden gesteld.
Ik heb al een contract met een energieleverancier.
Iedereen die over wil stappen naar AGEM ontvangt van hen een voorstel. Zodra u deze hebt getekend zorgt AGEM zorgt ervoor dat de huidige overeenkomst wordt opgezegd. In de praktijk zult u geen onderbreking hebben van energie in uw woning. Overstappen naar AGEM is uitgangspunt, maar is niet verplicht. In het hoofdstuk ‘Overstappen naar AGEM’ wordt dit nader toegelicht.
De opbrengst in kWh per jaar is lager dan verwacht.
In het offertetraject hebben we een opwekgarantie opgenomen van min. 250 kWh per certificaat per jaar.
De energieprijs verandert
De energieprijs verandert. Voor het eerste jaar wordt gerekend met een variabele energieprijs (APX tarief) van thans ca. € 0.04 / kWh. De coöperatie bekijkt jaarlijks of overstappen van een variabel naar een vast tarief interessant is. De energieprijs kan uiteraard wijzigen, zowel naar boven als naar beneden. Dit zal echter maar een beperkt effect hebben op de opbrengst van het certificaat. Het grootste deel van de opbrengst komt nl. uit de korting op de energiebelasting die u krijgt. Deze korting is voor de komende 15 jaar door de rijksoverheid gegarandeerd. De hoogte van de energiebelasting kan gedurende de tijd wel fluctueren.
De hoogte van de energiebelasting
De energiebelasting wordt jaarlijks per 1 januari opnieuw vastgesteld. De laatste jaren is de energiebelasting op elektriciteit vrij stabiel gebleven. In het geval deze trend omslaat en de energiebelasting daalt, kan dit negatieve gevolgen hebben op uw terugverdientijd.
De installatie raakt beschadigd, bijvoorbeeld door blikseminslag of brand.
Hiervoor wordt een verzekering gesloten die dit dekt, een premie hiervoor is opgenomen in de begroting van de kosten.
Er moet onderhoud gepleegd worden aan het dak waar de installatie op staat.
Het dak van Prakticon is volledig nieuw en op korte en lange termijn verwachten wij dan ook geen dakonderhoud.
De locatie wordt verkocht.
Er wordt een recht van opstal gevestigd met de dakeigenaren. Bij onverhoopt vertrek of opheffing school blijft het dag eigendom van de gemeente Doetinchem. De gemeente heeft schriftelijk ingestemd met onze overeenkomst met de school. In geval van verkoop blijft de installatie eigendom van de coöperatie en blijft de zonne-installatie liggen.
Wetgeving verandert ten nadele.
Dit punt valt nooit te voorspellen, zeker niet over een periode van 15 jaar. Momenteel vindt er in het kader van het klimaatakkoord een discussie over energieheffing op elektriciteit plaats. In de huidige wetgeving over de korting op de energiebelasting is bepaald dat deze regeling voor 15 jaar gegarandeerd is.