Teruggave Belastingen

 

Energiebelasting

  • U betaalt op basis van de postcoderoosregeling 15 jaar lang geen energiebelasting over de door uw panelen opgewekte elektriciteit. Voor 2019 is dit 11,934 cent per kWh (incl. btw). Dit voordeel wordt éénmaal per jaar achteraf verrekend met uw elektriciteitsrekening. De hoogte van de energiebelasting wordt jaarlijks per 1 januari door de Overheid opnieuw vastgesteld en kan daardoor fluctueren.
  • De teruggave van de energiebelasting kan nooit groter zijn dan wat uw huishouden aan energiebelasting betaalt. Voor de meeste huishoudens met een gezin ligt de bovengrens daardoor praktisch gezien op 15 tot 20 certificaten. Op de jaarafrekening ziet u de korting op de energiebelasting die u ontvangt. De vrijstelling van de energiebelasting komt bovenop de vermindering van de energiebelasting waar iedere aansluiting in Nederland recht op heeft (2018: € 373,33 incl. btw).
  • De teruggave van de energiebelasting dient door uzelf jaarlijks met uw elektriciteitsleverancier geregeld te worden. U ontvangt hiervoor van de coöperatie een ledenverklaring waarin staat hoeveel van de opgewekte elektriciteit uit het collectief aan u wordt toegerekend.
  • Elektriciteitsleveranciers zijn echter niet verplicht om hier aan mee te werken. Ze kunnen dus weigeren om de belastingkorting te verrekenen. De elektriciteitsleveranciers hebben het recht administratiekosten te rekenen voor het verrekenen van het belastingvoordeel op de stroomrekening van de deelnemer in de coöperatie.
    Informeer hier dus vooraf naar bij uw elektriciteitsleverancier!
    Om u hierin te ontzorgen biedt ECDD in samenwerking met de AGEM de mogelijkheid om eenvoudig over te stappen naar de AGEM (zie: Overstappen)

Eventuele documenten die u nodig heeft voor de teruggave van uw energiebelasting kunt u  april 2020 hier downloaden. Leden krijgen hiervan per mail bericht.