Oude Postcoderoos-regeling

Collectief zonnedak Prakticon (uitverkocht)

Dit project maakt gebruik van de oude Regeling Verlaagd Tarief, in de volksmond ook wel de postcoderoosregeling genoemd. Deze regeling maakt het voor burgers en kleine bedrijven interessant en mogelijk om gezamenlijk in coöperatieverband te investeren in een zonne-installatie. De coöperatie wordt eigenaar van de zonne-installatie en draagt zorg voor onderhoud en beheer. Maar waarom noemen we het dan de postcoderoosregeling?

Dat heeft ermee te maken dat alleen burgers en kleinere bedrijven welke woonachtig zijn in de zogenaamde postcoderoos van het project mogen deelnemen. De postcoderoos bestaat uit het zogenaamde ‘hart’, één viercijferige postcode in het midden van de roos, en een aantal aangrenzende viercijferige postcodegebieden. Voorheen was het zo dat de zonne-installatie in het hart van de roos moest liggen, tegenwoordig mag deze zich ook in een van de ‘rozenbladeren’ bevinden. Voor het project uit deze brochure is echter gekozen voor postcode 7003 als het hart.

Zie hieronder de postcoderoos, horende bij dit project in Doetinchem. De postcodes die in dit project mee kunnen doen zijn: 7001, 7002, 7003, 7004 en 7005.

Meer informatie over de postcoderoosregeling vindt u o.a. op de sites http://www.hieropgewekt.nl en http://www.postcoderoosregeling.nl.

Werkwijze, kosten en opbrengsten

 • De aanschaf van certificaten bedraagt € 240,- per stuk all-in kosten.
 • Een certificaat komt overeen met een jaarlijks gegarandeerde gemiddelde opbrengst van minimaal 230 kWh.
 • Met de koop van één of meerdere certificaten bent u automatisch lid van ECDD.
 • In zijn in totaal  489 certificaten uitgegeven. Bij veel belangstelling gaat de coöperatie eventueel op zoek naar andere bedrijfsdaken. In totaal zijn er 476 panelen op het dak gelegd.
 • ECDD investeert in de plaatsing van zonnepanelen op het dak van Prakticon, en wordt daarmee eigenaar van de installatie. Dit eigendom wordt juridisch vastgelegd. Dit is notarieel vastgelegd in  acte (een recht van opstal).
 • Prakticon gebruikt haar stroom direct van het dak en heeft hierdoor een voordeel door wegvallende transportkosten.
 • De zonnestroom die de zonnepanelen opleveren wordt verkocht aan AGEM en ECDD ontvangt hiervoor periodiek een marktconforme vergoeding.
 • De installatie is door een regionale installateur (Tenten-Solar, Lichtenvoorde)  aangelegd. Hiermee investeert u dus ook in onze regionale economie!
 • Jaarlijks kent de coöperatie enkele terugkerende kosten, met name:
  – De administratie en het opmaken van de jaarrekening van de coöperatie
  – Vergader- en bestuurskosten
  – Kosten voor verzekering(en), onderhoud/servicecontract
  – Kosten van de netwerkbeheerder en Meetdiensten
 • Er wordt een verzekering afgesloten voor de zonnepanelen voor van buiten komende onheilsdekking (zoals storm, diefstal, vandalisme en brand) en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De coöperatie sluit daarnaast een servicecontract af met de installateur, waarbij zaken als storingsservice, vergoeding voor productieverlies in het kader van minimale productiegarantie, monitoring, inspectie en reiniging zijn opgenomen.
 • Jaarlijks geeft de coöperatie aan wat de inkomsten en uitgaven zijn. Op de jaarlijkse ledenvergadering wordt vervolgens besloten wat er met een eventueel financieel overschot gedaan gaat worden.

Energiebelasting

 • U betaalt op basis van de postcoderoosregeling 15 jaar lang geen energiebelasting over de door uw panelen opgewekte elektriciteit. Voor 2019 is dit 11,934 cent per kWh (incl. btw). Dit voordeel wordt éénmaal per jaar achteraf verrekend met uw elektriciteitsrekening. De hoogte van de energiebelasting wordt jaarlijks per 1 januari door de Overheid opnieuw vastgesteld en kan daardoor fluctueren.
 • De teruggave van de energiebelasting kan nooit groter zijn dan wat uw huishouden aan energiebelasting betaalt. Voor de meeste huishoudens met een gezin ligt de bovengrens daardoor praktisch gezien op 15 tot 20 certificaten. Op de jaarafrekening ziet u de korting op de energiebelasting die u ontvangt. De vrijstelling van de energiebelasting komt bovenop de vermindering van de energiebelasting waar iedere aansluiting in Nederland recht op heeft (2018: € 373,33 incl. btw).
 • De teruggave van de energiebelasting dient door uzelf jaarlijks met uw elektriciteitsleverancier geregeld te worden. U ontvangt hiervoor van de coöperatie een ledenverklaring waarin staat hoeveel van de opgewekte elektriciteit uit het collectief aan u wordt toegerekend.
  Elektriciteitsleveranciers zijn echter niet verplicht om hier aan mee te werken. Ze kunnen dus weigeren om de belastingkorting te verrekenen. De elektriciteitsleveranciers hebben het recht administratiekosten te rekenen voor het verrekenen van het belastingvoordeel op de stroomrekening van de deelnemer in de coöperatie.
  Informeer hier dus vooraf naar bij uw elektriciteitsleverancier!
  Om u hierin te ontzorgen biedt ECDD in samenwerking met de AGEM de mogelijkheid om over te stappen naar de AGEM (zie: Overstappen)
 • Doordat de provincie Gelderland een subsidie verstrekt van 20% van de investeringskosten en u als lid geen energiebelasting betaalt over de door uw panelen opgewekte elektriciteit, is er sprake van een aantrekkelijk rendement en een relatief korte terugverdientijd, vergelijkbaar met het plaatsen van zonnepanelen op uw eigen dak.
 • Om te streven naar een duurzame, energie neutrale en sterke regio brengt ECDD voor alle leden een jaarlijkse maatschappelijke bijdrage van €24,- in rekening welke ingezet kan worden aan een maatschappelijk project in de buurt (vaststelling besteding jaarlijkse ledenvergadering).
  AGEM betaalt voor leden die klant zijn of worden (gas en stroom) deze maatschappelijke bijdrage aan ECDD en verdubbeld dit de eerst drie jaar. ECDD stort de verdubbeling van €24,- terug naar leden die klant zijn of worden van AGEM.