De nieuwe SCE-regeling – Hoe werkt het?

SCE staat voor Subsidie Coöperatieve Energieopwekking (zie website RVO). De SCE is de nieuwe postcoderoosregeling voor collectieve energieopwekking  via energiecoöperaties en vve’s en is de opvolger van de Regeling Verlaagd Tarief. Ons huidige zonnedak bij Prakticon valt onder de oude regeling.

De SCE is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat subsidie wordt uitgekeerd in de vorm van een bedrag per geproduceerde kWh. De coöperatie ontvangt deze subsidie en betaalt deze uit aan de leden.*

Elk jaar wordt een basisbedrag vastgesteld door de overheid per type installatie (zon, wind, water). Dit is een basisbedrag per geproduceerde kWh. Dit basisbedrag blijft hetzelfde voor de gehele looptijd van het project. De looptijd van de subsidieregeling is 15 jaar.

De door de coöperatie te ontvangen subsidie per kWh verschilt ieder jaar. Bij de start van het project wordt het basisbedrag per kWh in dat jaar als basis genomen voor de gehele looptijd van 15 jaar. De opbrengsten van de verkoop van stroom worden ingehouden op het basisbedrag. Dit wordt het correctiebedrag genoemd. Het correctiebedrag wordt jaarlijks door de overheid opnieuw bepaald.

Niet afhankelijk van uw stroomverbruik

De SCE subsidie is niet meer afhankelijk van uw eigen stroomverbruik. In de oude regeling geldt een vrijgestelling van energiebelasting voor de opgewekte stroom. Als je meer opwekt dan verbruikt, krijg je geen subsidie, immers, er wordt alleen belasting betaald over het verbruik.

In de nieuwe SCE subsidie is dit losgekoppeld. De subsidie is per opgewekte kWh. Ongeacht uw eigen stroomverbruik. Dus ook als u zelf zonnepanelen op uw dak heeft, of meer certificaten koopt dan u zelf verbruikt ontvangt u rendement op uw investering.

De enige beperking is dat de subsidie geldt voor kleinverbruikaansluitingen. Dat zijn stroomaansluitingen tot maximaal 10.000kWh verbruik per jaar met maximaal een 3x80A aansluiting. Huishoudens en klein-zakelijke aansluitingen vallen hier onder. U kunt dus als particulier maar ook als bedrijf deelnemen.

Opbrengsten verkoop stroom

De inkomsten uit de verkoop van elektriciteit zijn in de basis voor de coöperatie. Van deze inkomsten betalen we alle kosten die we als coöperatie maken. Verzekeringen, software, lidmaatschappen, vergaderkosten, onderhoud installaties etc. Deze inkomsten zijn (nu) meer dan de kosten die we maken als coöperatie. Het batig saldo, inkomsten die we niet nodig hebben, keren we uit aan onze leden naar rato van het aantal certificaten dat een lid heeft.

Hét grootste verschil tussen de oude regeling en de SCE-subsidie

In de oude regeling wordt u vrijgesteld van energiebelasting. Dit wordt door uw energiemaatschappij verrekend met de jaarafrekening. In de basis is dit het verdienmodel voor certificaathouders.

In deze nieuwe SCE-subsidieregeling wordt de subsidie uitgekeerd aan de energiecoöperatie. De coöperatie keert op haar beurt uit aan de deelnemers.