Geldstromen

Onderstaand ziet u een schematische voorstelling van de geldstromen in dit postcoderoosproject: