AGEM

100% Achterhoekse groene energie van AGEM!

Hoewel u natuurlijk vrij bent om uw eigen energieleverancier te kiezen, wil ECDD u toch wijzen op de voordelen die het voor u en ECDD heeft wanneer u besluit klant van AGEM te worden

De doelstellingen van ECDD en AGEM sluiten goed op elkaar aan. AGEM is oorspronkelijk opgericht door de acht Achterhoekse gemeenten en is dé aanjager van de energietransitie in de Achterhoek. AGEM streeft naar een energie neutrale Achterhoek in 2030 waarbij net zo veel duurzame energie wordt opgewekt als wordt geleverd. Daarmee worden we meer onafhankelijk en houden we geld en werkgelegenheid in de Achterhoek. AGEM bevordert onze initiatieven door kennis en ervaring te delen en door jaarlijks de maatschappelijke bijdrage (€24,-) per deelnemende klant aan de coöperatie uit te keren. In de eerste 3 jaar wordt deze zelfs verdubbeld! Daarnaast maakt AGEM de levering van Achterhoekse groene stroom aan de deelnemers mogelijk. Als u klant bij AGEM bent of wordt, dan zorgt AGEM ervoor dat het belastingvoordeel voor alle deelnemende klanten wordt verrekend. Indien u geen klant bent of wordt van AGEM dient u er rekening mee te houden dat u met uw eigen energieleverancier afspraken moet maken over de teruggave van de energiebelasting. Het is mogelijk dat uw energieleverancier hier niet aan mee wil werken of hier hoge administratiekosten voor in rekening wil brengen. Het is dus verstandig om dat vooraf zelf te regelen. ECDD of AGEM zijn hiervoor niet verantwoordelijk en zullen hier ook niet in bemiddelen.

Overstapservice

AGEM heeft een overstapservice die het overstappen voor u zo eenvoudig en voordelig mogelijk maakt.

Leden van de coöperatie die overstappen naar AGEM komen in aanmerking voor een vergoeding van een eventuele overstapboete van hun oude leverancier van maximaal €50 per gas- of elektriciteitsaansluiting (maximaal € 100 per klant), ongeacht de vaste prijs periode van de overeenkomst die wordt afgesloten via AGEM

Overstapbrief AGEM