Privacy/AVG

Wanneer u lid wordt van ECDD worden persoonsgegevens van u gevraagd. ECDD gebruikt die gegevens voor haar ledenadministratie, voor het uitvoeren van de Regeling Verlaagd Tarief (postcoderoostarief) en om met u te communiceren via email, nieuwsbrieven en via de website van de coöperatie. Wij delen uw gegevens niet met andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de hiervoor beschreven taken. Wanneer de leden van de coöperatie besluiten activiteiten uit te breiden wordt deze verklaring waar nodig aangepast.

Aan een volledig overzicht van alle gegevens die we verwerken wordt op het ogenblik gewerkt. Het bestuur ziet erop toe, dat alleen gegevens worden verwerkt die genoemd zijn in onze statuten, ons huishoudelijk reglement en de ledenovereenkomst.

Inzage

Leden kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over hen verzamelen en deze laten corrigeren of verwijderen. Een verzoek daartoe kan men indienen per e-mail, voorzien van naam en adres. De e-mail kunt u richten aan info@ecdd.eu

 

Abonneren en afmelden nieuwsbrieven

Als lid wordt u automatisch aangemeld voor onze nieuwsbrief. Wilt u minder of geen nieuwsbrieven ontvangen? In elk bericht staat onderaan een afmeldlink, waarmee u zich op elk moment voor de nieuwsbrieven kunt afmelden. Voor uitnodigingen voor ledenvergaderingen kun u zich alleen afmelden door uw lidmaatschap op te zeggen.