Informatiebrochure

Informatiebrochure Coöperatief zonnestroomproject voormalige Martinusschool in Gaanderen (versie 06-01-2024)

In deze informatiebrochure vind je alle relevante informatie over het tweede collectieve zonnedak van de ECDD, bij de voormalige Martinusschool in Gaanderen. Dit project valt onder de nieuwe subsidieregeling, de SCE (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking). De SCE is een exploitatiesubsidie. Als energiecoöperatie ontvangen we gedurende 15 jaar een subsidie per geproduceerde kWh. Het uitbetaalde subsidiebedrag aan de ECDD beweegt mee met de marktwaarde van de geproduceerde energie in dat jaar. De ECDD verdeelt de opbrengsten na aftrek van kosten onder de leden (o.b.v. SCE-reglement en Deelnemersovereenkomst met uitkeringsrechten).

 

Informatiebrochure Coöperatief zonnestroomproject dak Prakticon in Doetinchem 

In deze informatiebrochure vind je alle relevante informatie over het eerste collectieve zonnedak bij Prakticon in Doetinchem. Dit project valt nog onder de oude Postcoderoos-regeling (PCR). Het grote verschil met de nieuwe SCE-regeling is dat de oude regeling met name rekende met rendement voor certificaathouders op basis van teruggave van de energiebelasting gedurende 15 jaar.