Informatiebrochure

Informatiebrochure eerste dak (Prakticon)

In deze informatiebrochure vind je alle relevante informatie over het eerste collectieve zonnedak bij Prakticon in Doetinchem. Dit project valt nog onder de oude Postcoderoos-regeling (PCR). Het grote verschil met de nieuwe SCE-regeling is dat de oude regeling met name rekende met rendement voor certificaathouders op basis van teruggave van de energiebelasting gedurende 15 jaar. De nieuwe regeling is een exploitatiesubsidie voor 15 jaar met een basisbedrag en correctiebedrag per opgewekte kWh.