Over ECDD

Bij deelname investeert u in ECDD U.A.
U.A. betekent: Uitgesloten Aansprakelijkheid. Hiermee zijn de coöperatieleden uitgesloten van aansprakelijkheid in geval van een eventueel financieel tekort van de coöperatie. De coöperatie is de uitgevende instelling van de certificaten.

 • De coöperatie start met het de realisatie zodra er minimaal 50 deelnemers zijn. We hebben dat aantal ruimschoots gehaald.
 • De ECDD is opgericht op 31 mei 2018. Samen met de overige leden bent u eigenaar van de coöperatie.
 • De ECDD is de eigenaar van de zonnepaneleninstallatie. De coöperatie verkrijgt zijn kapitaal door het uitgeven van certificaten. Iedereen die certificaten bezit, is automatisch lid van de coöperatie en heeft één stem in de ledenvergadering.
 • Deelnemers zijn formeel lid van de coöperatie zodra ze hun investeringsbijdrage hebben voldaan.
 • Het bestuur draagt er zorg voor overzichtelijke inzage in inkomsten en betalingen van de coöperatie. Hiervoor moet u de ledenovereenkomst ondertekenen.
 • Zodra de coöperatie het project heeft gerealiseerd wordt een algemene ledenvergadering gehouden. Hierbij krijgt u informatie over de voortgang van alle installaties. Jaarlijks is er een algemene ledenvergadering om onder andere de jaarrekening vast te stellen.
 • Om te streven naar een duurzame, energie neutrale en sterke regio brengt ECDD voor alle leden een jaarlijkse maatschappelijke bijdrage van €24,- in rekening welke ingezet kan worden aan een maatschappelijk project in de buurt (vaststelling besteding jaarlijkse ledenvergadering). AGEM betaald voor leden die klant zijn of worden (gas en stroom) deze maatschappelijke bijdrage aan ECDD en verdubbeld dit de eerst drie jaar. ECDD stort de verdubbeling van €24,- terug naar leden die klant zijn of worden van AGEM;
 • U ontvangt van de coöperatie elk jaar een overzicht wat uw aandeel is geweest in de energieproductie van de zonnepaneleninstallatie. Met deze zogenaamde ledenverklaring verrekend AGEM automatisch de vrijstelling op de energiebelasting voor haar klanten. Als u klant
  bij een andere energieleverancier bent, dient u dit zelf met deze leverancier af te stemmen.
  Let op: niet alle energieleveranciers verrekenen de vrijstelling van energiebelasting op basis van een ledenverklaring. Controleer dit dus zelf goed bij uw huidige en/of toekomstige leverancier.
 • U mag uw certificaten altijd verkopen, bijvoorbeeld als u verhuist. U dient schriftelijk een verzoek in bij het Bestuur aan wie u wilt overdragen. U krijgt uiterlijk binnen vier weken reactie. De nieuwe eigenaar van uw certificaten wordt daarmee dus automatisch lid van de coöperatie. Uw eigen lidmaatschap van de coöperatie vervalt bij totale verkoop van uw certificaten automatisch.
  De coöperatie zal hiervoor een model ‘overdracht certificaten’ beschikbaar stellen.