Meedoen?

Steeds meer particulieren en bedrijven gebruiken zonnepanelen en werken zo mee aan een schonere duurzame leefomgeving in de Achterhoek. Niet iedereen kan of wil zonnepanelen op zijn eigen dak plaatsen. Voor deze mensen ontwikkelt Energie Coöperatie Duurzaam Doetinchem (ECDD), i.s.m. AGEM collectieve zonne-installaties op bedrijfsdaken of daken van maatschappelijke organisaties.

Op het dak van onderwijsinstelling Prakticon aan de Spoorstraat 11b in Doetinchem hebben we een eerste project gerealiseerd met 476 panelen. Alle panelen zijn hier ‘uitverkocht’ via aankoop van een of meer certificaten door huishoudens uit dezelfde postcode (7003) of een aangrenzende postcode (7001, 7002, 7004 en 7005) . Een certificaat is goed voor een jaarlijks gemiddelde opbrengst van minimaal ca.250 kWh. Dit certificaat geeft recht op vrijstelling van de energiebelasting over het aandeel in de opgewekte energie van het collectieve zonnedak. Deze vrijstelling op de energiebelasting is voor 15 jaar gegarandeerd door de overheid. Mede door deze korting verdien je jouw investering terug en draag je tegelijkertijd bij aan een schonere en duurzame Achterhoek.

Wachtlijst

We hanteren een wachtlijst. Enerzijds voor certificaten die vrijkomen wanneer een huidig lid zijn/haar certificaten wil verkopen, bijvoorbeeld vanwege verhuizing. Anderzijds geldt de wachtlijst voor zonnepanelen op een tweede bedrijfsdak in Doetinchem waarnaar we momenteel op zoek zijn. Mensen op de wachtlijst mogen op volgorde van aanmelding als eerste certificaten voor een nieuw bedrijfsdak kopen. Meld je hieronder aan voor de wachtlijst en je ontvangt dan tevens onze digitale nieuwsbrieven. Zodra er certificaten vrijkomen en ‘je bent aan de beurt’ volgens de wachtlijst, dan wordt contact met je opgenomen.

Let op: bij aanmelding op de wachtlijst ga je er automatisch mee akkoord dat je gegevens door het bestuur van de ECDD kunnen worden doorgegeven aan een lid cq certificaathouder die zijn/haar panelen/certificaten wil verkopen