Meedoen?

Steeds meer particulieren en bedrijven hebben zonnepanelen. Niet iedereen kan of wil echter zonnepanelen op zijn eigen dak plaatsen. Voor hen heeft Energie Coöperatie Duurzaam Doetinchem (ECDD) i.s.m. AGEM collectieve zonne-installaties op bedrijfsdaken of daken van maatschappelijke organisaties.

Op het dak van onderwijsinstelling Prakticon aan de Spoorstraat 11b in Doetinchem hebben we een eerste project gerealiseerd met 476 panelen. Alle panelen zijn hier ‘uitverkocht’ via aankoop van een of meer participaties door personen of instanties uit dezelfde postcode (7003) of een aangrenzende postcode (7001, 7002, 7004 en 7005). Een participatie is goed voor een jaarlijkse gemiddelde opbrengst van minimaal 230 kWh. Als certificaathouder kan je jouw inleg (€240 per certificaat) terugverdienen door 15 jaar lang terugvordering van de energiebelasting die je betaalt aan je energieleverancier én door de opbrengst uit de verkoop van de opgewekte stroom van het zonnedak. Zo behaal je een mooi rendement op je investering én draag je bij aan een schonere en duurzame Achterhoek.

Nieuwe kansen door nieuwe zonnedaken

Het eerste dak (bij Prakticon) was snel ‘uitverkocht’ en veel mensen willen ook graag meedoen met een collectief zonnedak. Dus zijn we als ECDD op zoek gegaan naar nieuwe daken. En die hebben we gevonden, 3 maar liefst! Betaald voetbalorganisatie De Graafschap stelt het dak bij haar jeugd- en trainingsaccommodatie op de Bezelhorst beschikbaar en de Gemeente Doetinchem stelt het dak van de kleedkamers van vv Doetinchem beschikbaar. In Gaanderen heeft de eigenaar van de voormalige Martinusschool zijn dak beschikbaar gesteld.  We hebben voor deze 3 daken een subsidieaanvraag gedaan bij RVO en deze is toegekend!

Naar verwachting kunnen we zo’n 900 nieuwe certificaten uitgeven, waarbij we als eerste de mensen op de wachtlijst gelegenheid bieden om certificaten te kopen. Bij dit nieuwe postcoderoos-project met 3 daken kunnen mensen meedoen die wonen in een van de volgende postcodes: 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7007, 7008, 7009, 7011, 7048 en 7061.

De prijs per Inleg/participatie  staat nog niet vast, omdat we nog bezig zijn met het doorrekenen van alle kosten. In een informatiebrochure per nieuw project staat deze informatie definitief opgenomen. .

Je kan vooralsnog  rekenen met de eenmalige aanschafprijs van 1 participatie á €200, die vervolgens jaarlijks tenminste 240kWh energieopbrengst geeft, 15 jaar lang. De bijbehorende uitkeringen moeten we ook nog definitief vaststellen, maar daar kan je vooralsnog rekenen met €24 per jaar, 15 jaar lang. Dit komt overeen met 4% financieel rendement per jaar. Na 15 jaar heb je dan €360 uitgekeerd gekregen op basis van je inleg van €240. Je hebt de mogelijkheid om meerdere participaties te kopen. Zowel particulieren als organisaties mogen participaties kopen en worden daarmee ook lid van de energiecoöperatie. Naar verwachting kunnen we in het voorjaar van 2024 starten met de opwek- en teruglevering van stroom.

Wachtlijst

We hanteren een wachtlijst. Enerzijds voor participaties die vrijkomen wanneer een huidige deelnemer zijn/haar participaties wil verkopen, bijvoorbeeld vanwege verhuizing. Anderzijds geldt de wachtlijst voor de nieuwe zonnedaken. Mensen op de wachtlijst mogen op volgorde van aanmelding als eerste participaties kopen. Meld je hieronder aan voor de wachtlijst en je ontvangt dan tevens onze digitale nieuwsbrieven. Zodra er participaties vrijkomen en ‘je aan de beurt bent’, dan wordt contact met je opgenomen. Door plaatsing op onderstaande wachtlijst ga je nog geen enkele financiële verplichting aan.

Let op: bij aanmelding op de wachtlijst ga je er automatisch mee akkoord dat je gegevens door het bestuur van de ECDD kunnen worden doorgegeven aan een lid c.q. deelnemers die zijn/haar participaties wil verkopen