Meedoen?

Steeds meer particulieren en bedrijven hebben zonnepanelen. Niet iedereen kan of wil echter zonnepanelen op zijn eigen dak plaatsen. Voor hen heeft Energie Coöperatie Duurzaam Doetinchem (ECDD) i.s.m. AGEM collectieve zonne-installaties op bedrijfsdaken of daken van maatschappelijke organisaties.

Op het dak van onderwijsinstelling Prakticon aan de Spoorstraat 11b in Doetinchem hebben we een eerste project gerealiseerd met 476 panelen. Alle panelen zijn hier ‘uitverkocht’ via aankoop van een of meer certificaten door personen of instanties uit dezelfde postcode (7003) of een aangrenzende postcode (7001, 7002, 7004 en 7005). Een certificaat is goed voor een jaarlijkse gemiddelde opbrengst van minimaal 230 kWh. Als certificaathouder kan je jouw inleg (€240 per certificaat) terugverdienen door 15 jaar lang terugvordering van de energiebelasting die je betaalt aan je energieleverancier én door de opbrengst uit de verkoop van de opgewekte stroom van het zonnedak. Zo behaal je een mooi rendement op je investering én draag je bij aan een schonere en duurzame Achterhoek.

Nieuwe kansen door nieuwe zonnedaken

Ons eerste dak was snel ‘uitverkocht’ en veel mensen willen ook graag meedoen met een collectief zonnedak. Dus zijn we als ECDD op zoek gegaan naar nieuwe daken. En die hebben we gevonden, 3 maar liefst! Betaald voetbalorganisatie De Graafschap stelt het dak bij haar jeugd- en trainingsaccommodatie op de Bezelhorst beschikbaar en de Gemeente Doetinchem stelt het dak van de kleedkamers van vv Doetinchem beschikbaar. In Gaanderen heeft de eigenaar van de voormalige Martinusschool zijn dak beschikbaar gesteld.  We hebben voor deze 3 daken een subsidieaanvraag gedaan bij RVO en zijn in afwachting van de toekenning ervan. In het gunstigste geval kunnen we zo’n 750 zonnepanelen plaatsen en dus veel nieuwe certificaten uitgeven, een kleine 1.000 certificaten over de 3 daken samen!

De definitieve cijfers en bedragen kunnen we pas vaststellen als de aangevraagde subsidie toegekend is, maar vooralsnog kan je uitgaan van 1 certificaat á €240 eenmalig die jaarlijks tenminste 230kWh energieopbrengst geeft, 15 jaar lang. De bijbehorende uitkeringen staan ook nog niet vast en daar kan je vooralsnog rekenen met €29 per jaar, 15 jaar lang. Dit komt overeen met 4% financieel rendement per jaar. Na 15 jaar heb je dan €435 uitgekeerd gekregen op basis van je inleg van €240. Je hebt de mogelijkheid om meerdere certificaten te kopen. Zowel particulieren als organisaties mogen certificaten kopen en daarmee tevens lid worden van de energiecoöperatie.

Wachtlijst

We hanteren een wachtlijst. Enerzijds voor certificaten die vrijkomen wanneer een huidig lid zijn/haar certificaten wil verkopen, bijvoorbeeld vanwege verhuizing. Anderzijds geldt de wachtlijst voor de nieuwe zonnedaken. Mensen op de wachtlijst mogen op volgorde van aanmelding als eerste certificaten kopen. Meld je hieronder aan voor de wachtlijst en je ontvangt dan tevens onze digitale nieuwsbrieven. Zodra er certificaten vrijkomen en ‘je aan de beurt bent’, dan wordt contact met je opgenomen. Door plaatsing op onderstaande wachtlijst ga je nog geen enkele financiële verplichting aan.

Let op: bij aanmelding op de wachtlijst ga je er automatisch mee akkoord dat je gegevens door het bestuur van de ECDD kunnen worden doorgegeven aan een lid cq certificaathouder die zijn/haar panelen/certificaten wil verkopen